hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2019/005293

 

Žiadosť Zoltána Czeneho, Sabová 4, 979 01 Rimavská Sobota o udelenie súhlasu na výrub náletových drevín

na parcelách EKN č.2114/1 TTP, 2117/5 TTP, 2126/13 orná pôda, 2126/14 TTP, 2126/18 orná pôda,

2126/19 TTP, 2126/20 orná pôda, 2126/21 orná pôda, 2166/2 orná pôda, 2173/2 TTP, 2179/1 TTP v k.ú. Gemerské Dechtáre

z dôvodu čistenia pasienkov a lúk od náletových drevín /do obvodu 40 cm vo výške 130 cm nad zemou/,

pozemky sú zarastené náletovými drevinami a nie je možné ich obhospodarovať ako TTP, lúku.