hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2018/015842

 

Žiadosť Marcela Mittera, Nová 888/1, Rim.Sobota o udelenie súhlasu

na výrub drevín na parcele KNC č.234/1 druh pozemku TTP v k.ú. Žíp.