hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2018/015652

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa §47 zák. 543/2002 Z.z. nsa parcele KN 4023, 4024, 4025, 4027 v k.ú. Tisovec pre Dalibora Demjana