hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2018/010626

Žiadosť Statok Bizovo s.r.o., Hodejovec 61, 980 02 Jesenské, IČO: 36 810 452 o udelenie súhlasu na pasenie, napájanie,

preháňanie hospodárskych zvierat pri veľkosti stáda nad 30 veľkých dobytčích jednotiek a súhlasu na výrub drevín v k.ú. Bizovo

na parcelách KNC č.262/1, 262/4, 269/2, 275/1, 275/2, 275/3, 282/1, 282/2, 467/1, 467/2,467/3, 324/2, 324/3, 324/20, 324/1,

324/6, 324/21, 324/22, 324/20, 331/1, 343/1, 291/1 časť, 291/2, 341, 334/1, 332, 334/2, 334/3, 334/5, 335/2, 112/2 a v k.ú. Hodejovec

na parcelách KNC č.662/1, 662/74, 660/2, 662/2, 662/65, 662/58 časť, 662/59, 662/7, 662/20, 657/1, 657/8, 650/3, 662/36, 662/41,

662/28, 649/5, 662/41, 662/70.