hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2018/007612

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín /stromov a krovín/ v k.ú. Rimavské Janovce, na parcelách CKN č. 5149, 5150, 5152

pre žiadateľku Zuzanu Kovácsovú, Rimavské Janovce č.55, 980 01 Rim.Janovce.