hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-oszp-2017/015098

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín  podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KNE  č.7704/1,7704/2,7705,7579,7562,4114,4144,4113 v k.ú. Tisovec  pre žiadateľa  Lesné združenie Polana, Tisovec.