hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2017/009557

Žiadosť o vydanie súhlasu na organizovanie verejného kultúrneho podujatia a použitie reprodukovanej hudby

v CHKO Cerová vrchovina na parcelách č. 3074, 3048, 3046, 3049, 3047, 3045/1, 3050/1 v k.ú. Petrovce