hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2017/008796

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

pre žiadateľa Jána Vrábľa, Mojín – Majša 62 v k.ú. Mojín