hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2016/013311

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa Juraja Hukela, Čierny Potok 8, 980 31 Hodejov v k.ú. Čierny Potok na parcelách č. 1126, 1087