hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2015/013272

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín - čistenie pastvín podľa § 47 zák. 543/2002 Z. z. na parcelách KN-C 551/1, 538, 537, 536/1, 535/1, 516, 665, 664/1, 660/1, 659, 658, 657, 656, 654, 651, 648, 645, 643, 641, 638, 637, 636, 635, 629/1,2, 630, 631, 632, 625, 623, 614, 611/1, 602, 601, 600, 596, 591, 590/1, 588, 585, 520, 515, 509, 506, 504, 501/1, 494/1, 468/4, 466/1, 465, 458, 456, 455, 54/1, 453, 450, 449, 447, 446, 445, 443, 444/1, 438, 437, 436, 435, 434, 433, 431, 430, 429, 425, 423, 421, 420, 418, 417,408, 406, 404, 403, 400 v k.ú. Rimavská Píla pre žiadateľa AGROKOL s.r.o. Rimavská Baňa