hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2014/007691

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47ods. 3zák. č. 543/2002 na parcele č. 6581, 6583, 6584, 6586, 6587/1 v k.ú. Tisovec pre žiadateľa Ľubomíra Struhára