hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-2016/005276

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa Mesta Rim.Sobota na parcelách CKN č. 3970/4, 3870/5, 4124 v k.ú. Rimavská Sobota