hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

13/01126-DG

Žiadosť o udelenie súhlasu v vzmysle § 47 ods. 3 zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny  na výrub drevín v k.ú. Jestice č. p. 275 CKN žiadateľa Zoltána Kovácsa, Jazmínova 555, Jesenské