hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

13/00746- KA

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 na parcele č. 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071, 1075, 1076, v k.ú. hčava pre žiadateľa Viera Farkašovská