hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

13/00082-KA

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák.543/2002 na parcele č. 3331/1 v k.ú. Hnúšťa, pre žiadateľa Peter Lacko, Nižný Skálnik.