hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

12/01288- MKA

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák. 543/2002 na parcele č. 7499/1 v k.ú. Klenovec, pre žiadateľa Alenu Ferancovú, Klenovec