hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RA-OSZP-2019/000909

Vydanie rozhodnutia podľa § 4 ods. 2 zákona v súvislosti s ochranou biotopu hlucháňa hôrneho v k.ú. Muránska Zdychava a Revúčka pre subjekt LESY SR, š.p., na základe  podnetu ŠOP SR, Správy NP Muránska planina, Janka Kráľa č. 12, 050 01 Revúca.

       Predmetom konania je vydanie rozhodnutia podľa § 4 ods. 2 zákona  na základe doručených odborných podkladov ŠOP SR, v ktorých odborná organizácia ochrany prírody v súlade s usmernením MŽP SR 2423/2017-6.3 zo dňa 30.03.2017 identifikovala a navrhla zakázať a obmedziť činnosti, ktoré môžu ohroziť alebo zničiť populáciu hlucháňa hôrneho v lokalite Stolica v k.ú.  Muránska Zdychava a Revúčka.