hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RA-2014/000617

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku č.548/1 v k.ú. Jelšava pre žiadateľa Mesto Jelšava.