hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-DT-OSZP-2019/000260/JAG

KLENERS, s.r.o., žiada o udelenie súhlasu na   zásah do biotopov európskeho významu Lk1Nížinné a podhorské kosné lúky na pozemku par. KN-C č. 560/6, v k. ú. Vígľašská Huta Kalinka, v súvislosti s realizáciou stavby - 10 732-Vígľašská Huta Kalinka-Bujač-Rozšírenie NNK a rek. NNS