hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-DT-OSZP-2019/000127/JAG

Martin Melich, bytom Jilemnického č. 990/5, 962 12 Detva, žiada o udelenie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub stromov rastúcich mimo lesa, na pozemku parc. KN-C č. 8933/3 (TTP) v CHKO Poľana, v k. ú. Detva