hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-DT-OSZP-2016/000881/JAG

Ing. Jozef Sklenár, bytom Dolná Maríková č. 82, požioadal o súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z.z. na organizovanie verej. šport. podujatia-skalolezecké preteky na Kaľamárke-KaľamarKAP, na pozem. parc. KN-E č. 7643/2 v CHKO Poľana v k.ú. Detva, v termínoch 24.09.2016, 30.09.2017, 29.09.2018, 28.09.2019, 27.09.2020.