hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-DT-OSZP-2013/00132/JAG

Jozefa Zvara, SHR, Dúbravy 366, 962 12 Detva žiada o udelenie súhlasu podľa  § 47 ods. 3 zákona č. NR SR  č. 543/2002 Z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub  drevín rastúcich mimo lesa, na pozemkoch parc. KN – E  č.  7556,7557, 7461, 7462, 7459, 7463, 7445/1, 7445/2, 7422/2, 7424/1, 7348/1, 7405/4, 7405/6, 7414/4, 7432, 7431, 7424/5, 7424/4, 7433/1, 7433/4, 7434, 7446/1, 7493, 7537, 7555, 7414/6, 7337, 7324, 7323, 7322, 7306, 7302, 7308, 7313, 7312, 7327, 7454, 7314, 7315, 7451, 7335, 7458, 7457, 7371, 7390, 7379, 7374, 7372, 7385, 7387, 7388, 7400, 7311, 7549/4, 7549/5, 7544, 7540, 7304, 7307, 7305, 7309, 7310, 7551, 7552, 7455, 7317, 7405/2, 7414/3, 7424/2, 7433/6, 7414/6, 7421, 7416, 7369, 7547, 7267, 7366, 7268, 7287, 7300, 7301, 7359, 7382, 7397/3, 7403, 7429, 7435, 7478, 7506/1, 7465, 7546, 7423, 7448, 7449, 7494, 7415, 7416, 7421, 7334, 7538, 7491, 7489, 7512, 7411, 7350, 7354/2, 7355, 7357, 7367, 7368, 7370, 7381/1, 7381/2, 7386, 7394, 7397/1. 7397/2, 7402, 7404, 7405/1, 7405/3, 7405/5, 7405/7, 7406, 7407, 7409, 7410, 7413, 7414/2, 7414/5, 7417/2, 7422/1, 7424/3, 7426, 7430, 7433/2, 7433/5, 7437, 7443, 7444, 7446/2, 7447, 7450, 7466, 7467, 7468, 7469, 7472, 7488, 7498,  v CHKO Poľana,  v kat. úz. Detva.