hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BS-OSZP-2019/001351

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemkoch v k. ú. Banská Štiavnica parcely E KN č. 1384/5, 6869/1, 2266/3, 5427/1, 1804 a parcely C KN č. 3798/1, 5316/1, 1936, 5510/1, 4369/27, 1967, 2295. Žiadateľ odôvodnil výrub drevín ich zlým zdravotným stavom, čím ide o ohrozenie zdravia a majetku, ďalej, že ide o alergénne dreviny a vyčistenie pozemkov od náletových drevín.