hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

ou-bb-oszp3-2019/016832/zi

Oznámenie o  začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 13 ods. (2) písm. d), e) zákona 543/2002. Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zák. 543/2002) na oplotenie pozemku, pasenie, napájanie a preháňanie oviec v k.ú. . Selce, Motyčky aDonovaly pre ADM Agro Invest j.s.a., Strážska cesta 12, 960 01 Zvolen .
Ústne pojednávanie sa uskutoční vo štvrtok 09. mája 2019 so začiatkom o 9:30 hod v kancelárii č. 727 na 7. poschodí Okresného úradu Banská Bystrica.