hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Aký je postoj ministerstva vo veci výstavby krytej lyžiarskej haly na Donovaloch?

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) dôkladne sleduje celý proces a v nadväznosti na informácie, ktoré zistilo vlastnou činnosťou, 16. 11. 2020 vyzvalo Okresný Úrad v Banskej Bystrici na postúpenie veci. Konanie o veľkej krytej hale na Donovaloch tak bude ďalej viesť rezort životného prostredia, ako vecne príslušný orgán.

MŽP SR preto dôkladne preverí podmienky na vydanie záverečného stanoviska, s dôrazom na ochranu prírody a rovnako sa pozrie aj na doterajšie kroky, ktoré podnikol Okresný úrad v Banskej Bystrici.

Minister životného prostredia sa v minulosti vyjadril, že už zbežný pohľad na Donovaly hovorí, kam až by turistický ruch nemal zájsť. „Zámer postaviť krytú halu s približne 500 parkovacími miestami je len ďalším krokom na ceste, na konci ktorej lokalita stratí prírodný charakter. Zmení sa na komerčný park, čo je ale v príkrom rozpore s princípmi a dôvodmi, pre ktoré toto územie vyhlásila vláda za územie, ktoré si zasluhuje ochranu ako Národný park Nízke Tatry“, doplnil v tejto súvislosti Ján Budaj.

Ak má investor záujem realizovať projekt, ktorý zahŕňa 500 alebo viac parkovacích stojísk, tak takýto projekt je predmetom konania o posudzovaní vplyvov, pre ktoré je príslušným orgánom MŽP SR.