hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Aké sú ciele Slovenska v oblasti dosiahnutia uhlíkovej neutrality?

Momentálne je vyčíslené znižovanie emisií podľa pôvodných cieľov a obsahuje ho Nízkouhlíková štúdia. Vláda si vo svojom programovom vyhlásení dala za cieľ predložiť aktualizáciu stratégie aj Národného klimaticko-energetického plánu s novým cieľom uhlíkovej neutrality. Na modelovaní nových cieľov už pracuje Inštitút environmentálnej politiky. Podľa analytikov bude pre vyčíslenie celkových nákladov uhlíkovej neutrality potrebné namodelovať redukciu emisií o približne 90 % vo všetkých sektoroch.

V Nízkouhlíkovej štúdii, ktorú MŽP pripravilo v roku 2019 v spolupráci so Svetovou bankou je predpokladaná redukcia len okolo 70 %, ktorá pre energetický sektor bude stáť v rokoch 2021-2030 dodatočných 8 miliárd eur a v celom horizonte 2020-2050 priemerne 4,2% HDP ročne. Náklady na dosahovanie dodatočnej redukcie o každý percentuálny bod budú zrejme vyššie, ako je projektované v štúdii, nakoľko bude potrebné zavádzať ešte drahšie technológie. Na druhej strane v prípade, že by sme pre znižovanie emisií nerobili žiadne dodatočné opatrenia a zachovali status quo, náklady prameniace z nepriaznivých následkov zmeny klímy budú dosahovať s každým rokom závratnejšie sumy.

Celkové náklady na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050 zatiaľ nie sú známe ani na európskej úrovni, náklady sa doteraz vyčíslovali iba v kontexte dosahovania ambicióznejších klimatických cieľov do roku 2030.