hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vyhlásenie výzvy LIFE 2020 NGO4GD

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný kontaktný bod pre program LIFE v programovom období 2014-2020 informuje o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu na ochranu životného prostredia a klímy LIFE (2014-2020), ktorá bola zverejnená Európskou komisiou dňa 10.12.2020. Výzva je určená pre neziskové organizácie mimovládneho sektora, ktoré nie sú príjemcami príspevku z programu LIFE v rámci operačných grantov. Cieľom výzvy je posilniť kapacitu mimovládnych organizácií pôsobiacich na úrovni členských štátov na mobilizáciu a posilnenie účasti občianskej spoločnosti a prispieť k vykonávaniu Európskej zelenej dohody.

Indikatívna alokácia na výzvu: 12 mil. €

Uzávierka výzvy: 31.3.2021 17:00 SEČ (Brusel)

Všetky dokumenty k výzve sú zverejnené na oficiálnej webstránke programu LIFE: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd
Európska komisia pripravila virtuálne informačné podujatie k výzve, ktoré sa bude konať 12.1.2021. Podrobnejšie informácie nájdete tu: https://ec.europa.eu/easme/en/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd-info-session