hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Verejné prerokovanie – Vodný plán Slovenska

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov organizuje dňa 8.9.2021 v čase 13°° - 15°° hod. (pripojenie je možné od 1230 hod.) verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu „Vodný plán Slovenska (Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja; Plán manažmentu správneho územia povodia Visly) na roky 2022 – 2027“,
Správa je zverejnená na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vodny-plan-slovenska-plan-manazmentu-spravneho-uzemia-povodia-dunaja-p

Verejné online prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom:

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi