hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Spustilo sa posudzovanie žiadosti v rámci výzvy na obnovu rodinných domov

ilustračný obrázok

Odborní pracovníci SAŽP už posudzujú žiadosti o príspevok v poradí, v akom boli predložené. Snahou je aby posudzovanie prebiehalo plynule, bez zbytočného odkladu a v čo najkratšom možnom čase. Zásadný vplyv na dĺžku posudzovania a zaslania oznámenia o schválení alebo neschválení žiadosti má najmä úplnosť predloženej žiadosti a všetky potrebné doklady, ktoré pri mnohých žiadostiach nie sú kompletné. Preto vám odporúčame, aby ste si pred odoslaním žiadosti skontrolovali správnosť a úplnosť príloh a dokumentov. Skontrolujte si ich na našej stránke https://obnovdom.sk/o-programe.php v sekcii O programe → postupnosť krokov → bod 5.