hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovenskí vedci sa zapojili do spoločného prieskumu Dunaja

ilustračný obrázok

V rámci medzinárodnej spolupráce dunajských krajín sa slovenskí špecialisti v oblasti vôd zúčastnili na spoločnom prieskume Dunaja – Joint Danube Survey.
Jedná sa o najkomplexnejší výskum v oblasti monitorovania povrchových vôd na svete, ktorý sa koná raz za šesť rokov. Súčasťou projektu je 13 krajín z povodia Dunaja,
ktorými rieka buď preteká, alebo nimi tečú prítoky, ktoré sa vlievajú do Dunaja

Účelom spoločného prieskumu Dunaja je harmonizovať postupy monitorovania vody v podunajských krajinách na podporu rámcovej smernice o vode, ktorá zaväzuje členské štáty EÚ k dosiahnutiu dobrého stavu všetkých vôd.

Tímy medzinárodných vedcov cestovali do monitorovacích staníc a miest v povodí Dunaja, aby odobrali vzorky a zmerali aspekty stavu rieky - od úrovne radiácie a biodiverzity po obsah plastov a znečistenia.
Prieskum poskytuje prehľad stavu povodia Dunaja vrátane prítokov, útvarov povrchovej vody a podzemných vôd pozdĺž Dunaja. Spoločný prieskum bol príležitosťou otestovať nové techniky v povodí Dunaja - vrátane environmentálnej DNA (eDNA) a skríningových metód.

Výsledky sa stávajú vynikajúcou referenčnou databázou, ktorú je možné použiť na harmonizáciu metód hodnotenia v každej krajine v povodí Dunaja. Súčasťou vedeckej správy je aj informácia, z ktorej sa laická verejnosť dozvie, či v Dunaji naozaj žijú lososy, koľko chemických látok sa nachádza v rieke, koľko rýb žije v povodí Dunaja, alebo koľko mikroplastov sa dostane do Dunaja? Správa sa nachádza: http://www.danubesurvey.org/jds4/publications