hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Pozvánka na odborný webinár Dunaj - náš a európsky veľtok

ilustračný obrázok

Sekcia vôd Ministerstva životného prostredia SR v spolupráci s Výskumným ústavom vodnéhohospodárstva pozývajú na

ODBORNÝ WEBINÁR PRI PRÍLEŽITOSTI MEDZINÁRODNÉHO DŇA DUNAJA

Dunaj - náš a európsky veľtok

28. 6. 2021 (pondelok) od 13:30 hod. do 15:30 hod. online cez platformu TEAMS

Cieľ seminára: Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 - 2024 zaviazalo vládu SR navrhnúť takú vodnú politiku, aby sa zabezpečilo postupné obnovenie poškodených vodných útvarov, zastavilo znečisťovanie vôd, pokles množstva podzemných vôd a zabezpečil sa dostatok pitnej vody. Vláda SR avizovala zameranie na ochranu a obnovu prirodzených záplavových území, mokradí, malých vodných nádrží a rybníkov, ochranu prirodzených, voľne tečúcich úsekov vodných tokov a revitalizáciu regulovaných úsekov tokov všade tam, kde je to možné, najmä v extraviláne.

V rámci spracovania novej vodnej politiky diskutovali odborníci a odborníčky v expertnej skupine osobitne o Dunaji. Dunaj je významná medzinárodná rieka, ktorá vytvára unikátne, ale aj krehké prírodné bohatstvo s množstvom druhov organizmov. Dunaj je výnimočný z hľadiska environmentálneho, ekonomického, tiež ako zdroja pre podzemné vody Žitného ostrova. V relatívne malom priestore má nároky a potreby množstvo subjektov, preto je dlhodobou výzvou dosiahnuť udržateľné, vyvážené a koordinované spolužitie rôznych funkcií a využívania Dunaja a jeho okolia.

Rámcový program

Webinár sa uskutoční online cez platformu MS TEAMS. Počet účastníkov na stretnutí je limitovaný a viazaný na potvrdenie organizátorov – svoju účasť nahláste na  a to najneskôr do 25. 6. 2021. Prihlásení účastníci dostanú emailom dopoludnia 28. 6. 2021 prístupové údaje na prihlásenie sa ku webináru.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať o pripravovanej celodennej odbornej exkurzii „Revitalizácia vodných tokov v kontexte uplatňovania rámcovej smernice o vode v Rakúsku“, ktorú organizuje 9. júla 2021 ŠOP SR -Správa CHKO Dunajské luhy v spolupráci so Sekciou vôd Ministerstva životného prostredia SR a Bratislavským regionálnym ochranárskym združením. Program a pozvánka exkurzie bude zverejnená v najbližších dňoch