hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Odpovede na otázky súvisiace s odpadmi vzniknutými v rámci testovania na COVID – 19

ilustračný obrázok

1. Kto je pôvodcom odpadu?

 1. Testovanie vykonávané u fyzických osôb - podnikateľov / právnických osôb / vo firmách
  - pôvodcom odpadu je fyzická osoba - podnikateľ / právnická osoba / firma
 2. Testovanie vykonávané v obciach
  1. Testovanie vykonávané obcou (napr. prostredníctvom MOM, ktorú zriadila obec)
   - pôvodcom odpadu je obec
  2. Testovanie realizované uzavretím zmluvy s existujúcim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (napr. nemocnica alebo zriaďovateľ už existujúceho MOM)
   - pôvodcom odpadu je tretia osoba/subjekt s ktorou / ktorým má obec uzavretú zmluvu v súlade s „Manuálom na testovanie COVID-19 pre obce – Zachráňme spolu životy“ , ktorý vydala Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ktorý bol distribuovaný na obce / mestá v Slovenskej republike (ďalej len „manuál“)

2. Pod aké katalógové číslo je potrebné zaradiť odpad?

3. Je potrebné viesť evidenciu a podávať ohlásenie?

4. Kto vypĺňa sprievodný list nebezpečného odpadu?

5. Aké súhlasy sú potrebné pre pôvodcu odpadu?

6. Zabezpečenie spôsobu ďalšieho nakladania s odpadmi vzniknutými v rámci testovania na COVID – 19