hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

HOW TO SAVE THE PLANET?

ilustračný obrázok

Webinár s týmto názvom sa konal pri príležitosti Dňa Zeme. Organizovalo ho Poľsko a Izrael s podporou štátov Vyšehradskej štvorky (V4). Jeho cieľom bolo zvýšiť povedomie o zmene klímy a o potrebe inovatívnych technológií pri ochrane životného prostredia.

Za Slovensko, na webinári vystúpila Katarína Belobradová, generálna riaditeľka sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov Ministerstva životného prostredia SR. Belobradová upozornila na potrebu rýchlej akcie zo strany ľudstva. Stav našej planéty je alarmujúci, globálne otepľovanie je reálnou hrozbou. Potvrdila záväzok Slovenska dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu ako aj ostatné záväzky v rámci cieľa 13 Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj týkajúceho sa zmeny klímy, ktoré sú premietnuté do Európskej zelenej dohody. Zároveň predstavila moderné technológie využívané na Slovensku pri ochrane životného prostredia v oblasti monitorovania, mapovania a diaľkového prieskumu Zeme, využitia satelitných dát a digitalizácie na ilustratívnych príkladoch spolupráce s Európskou vesmírnou agentúrou, aktivít rezortných organizácií, spolupráce štátu s vedecko-výskumnými organizáciami i subjektami súkromného sektora.

V druhom paneli vystúpil Milan Zvara, riaditeľ odboru obchodovania s emisnými kvótami Ministerstva životného prostredia SR. Venoval sa otázke dopadu pandémie COVID-19 na vývoj emisií CO2 a vytváraniu príležitostí v oblasti boja proti zmene klímy.

Belobradová a Zvara zdôraznili potrebu spolupráce štátu s akademickou obcou a súkromným sektorom pri vývoji nových technológií a ich zavádzaní do praxe a mobilizácie verejných a súkromných financií. Dôležité je tiež aktívne zapojenie občanov do boja proti zmene klímy a podpora start-upov.

Katarína Belobradová

Katarína Belobradová