hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP3-2020/012053/Bre

Žiadosť o výrub drevín podaná v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na výrub sa týka - 1 ks dreviny druhu hruška s obvodom dreviny 148 cm a 1 ks dreviny druhu smrek s obvodom 138 cm, rastúce na pozemku par.č. KNC 1223/3 k.ú. Dolný Hričov a 1 ks dreviny druhu smrek s obvodom 102 cm a 1 ks dreviny bližšie neidentifikovanej v podanej žiadosti s obvodom kmeňa 92 cm (nálet) rastúce na pozemku 1222/10 k.ú. Dolný Hričov.

 

Žiadateľ: ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, IČO: 00397563 , v zast. prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.=