hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2020/015519

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zmysle §47 zákona č.543/2002 Z.z – krovín, rastúcich na parcele č.1016 v k.ú. Drienčany