hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

C/2012/00211/ZH-NOH

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín  ( borovice )  v k. ú. Sklené Teplice na pozemnku parc. č. 849/3. Žiadateľ  - Mgr. Magdaléna  Lukáčová, bytom Príčina 345.